Dofinansowanie do zakupu skutera elektrycznego

dofinansowanie na zakup skutera elektrycznego z programu moj elektryk niu polska

Kup skuter elektryczny i skorzystaj z możliwości uzyskania dofinansowania w wysokości nawet 4000 zł z rządowego programu Mój elektryk. 

Czym jest program Mój elektryk?

,,Mój elektryk” jest rządowym programem mającym na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Przedmiot dofinansowania:

W programie przewidywana jest możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie/leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e wykorzystujących do napędu  wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

Budżet programu ustalono do kwoty 500 000 000 zł dla bezzwrotnych form dofinansowania, z czego co najmniej 50 % zostanie przekazane w ramach udostępnienia środków do banków zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska w celu udzielania dotacji.
Okres wdrażania zaplanowano na lata 2021 – 2026, w tym okres zawierania umów do 31.12.2025 i okres wydatkowania środków do 30.06.2026 r. Okres kwalifikowalności kosztów ustalono na 01.05.2020 r. – 31.12.2025 r.
W programie przewidziano dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji ze środków udostępnionych bankom z przeznaczeniem na dopłatę do opłat ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy – Prawo Ochrony Środowiska.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie na skuter elektryczny?

W aktualnym naborze, z dofinansowania na skuter elektryczny mogą skorzystać przedsiębiorcy. Pojazd, na który ma zostać udzielona dotacja musi być fabrycznie nowy oraz posiadać homologację. W momencie składania wniosku skuter musi być zarejestrowany i posiadać ubezpieczenie OC oraz AC. Pojazd, na który została udzielona dotacja, nie może zostać sprzedany przez okres dwóch lat od jej uzyskania.

Ile wynosi maksymalna dopłata do skutera elektrycznego z programu Mój elektryk?

Maksymalna wysokość dotacji na pojazdy kategorii L1e – L7e wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4000zł.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 22.11.2021 r. – 30.09.2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej WYŁĄCZNIE przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Szczegóły oraz dokładne instrukcje dostępne są na stronie programu MÓJ ELEKTRYK

Na jakie pojazdy z oferty NIU można uzyskać dofinansowanie?

Dotację można uzyskać na wszystkie skutery elektryczne NIU z serii MQi oraz NQi.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X

    Scroll to Top